08/12/17  Tin của trường  378
1.Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Giữ vở sạch - Viết chữ đúng – Rèn chữ đẹp” ở cấp tiểu học; trau dồi các kĩ năng viết chữ và trình bày bài, vở sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học trong nhà trường.          2. Phát huy vai trò trách nhiệm của người giáo ...
 08/12/17  Tin của trường  249
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” trong nhà trường. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn nòng cốt cấp Tiểu học.- Góp phần tích cực vào nhiệm vụ đổi mới chương trình và sách giáo khoa cấp Tiểu học- Giúp giáo viên có kế hoạch học tập, ...
 25/04/16  Tin của trường  411
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Tân Mỹ.