KẾ HOẠCH THI VCĐ-RCĐ CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2017 – 2018

1.Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Giữ vở sạch - Viết chữ đúng – Rèn chữ đẹp” ở cấp tiểu học; trau dồi các kĩ năng viết chữ và trình bày bài, vở sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học trong nhà trường.

          2. Phát huy vai trò trách nhiệm của người giáo viên, động viên, khích lệ các thầy cô giáo chăm lo rèn luyện chữ viết và duy trì nề nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh tiểu học. Rèn luyện kĩ năng viết đúng cho học sinh như: đúng tư thế ngồi, đúng thao tác viết như cầm bút, đặt bút, rê bút, lia bút, nối nét để viết chữ, viết từ và viết câu, ... Hình thành các kĩ năng viết đẹp cho học sinh có năng khiếu, khả năng sáng tạo, yêu  thích cái đẹp qua từng nét chữ, bài văn và không nặng nề về thi đua, điểm số.

          3. Tăng cường sự quan tâm của phụ huynh học sinh và các tổ chức – lực lượng xã hội đối với việc “ Luyện nét chữ - Rèn nết người” cho học sinh, góp phần giáo dục thái độ quý trọng và giữ gìn vẻ đẹp của tiếng nói và chữ viết dân tộc.

          4. Đây là một sân chơi, mang tính nghệ thuật nên hình thức tổ chức thi gọn, nhẹ, thiết thực và phù hợp với đặc điểm học sinh, đánh giá đúng thực chất của quá trình học tập  và rèn luyện của các em.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Kế hoạch thi VCĐ-RCĐ cấp trường năm học 2017-2018

Kế hoạch Tô chức thi VCĐ cấp trường.pdf

BAO CAO TONG KET CAC HOI THI.pdf

Bài viết liên quan