KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” trong nhà trường. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn nòng cốt cấp Tiểu học.

- Góp phần tích cực vào nhiệm vụ đổi mới chương trình và sách giáo khoa cấp Tiểu học

- Giúp giáo viên có kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

- Thông qua Hội thi, xây dựng phong trào học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao lòng yêu nghề và chất lượng chuyên môn.

- Làm cơ sở để xét chọn các danh hiệu thi đua và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Tài liệu đính kèm: Tải về
Bài viết liên quan